Etiket: uzlaşma sonuçları 2017

TARHİYAT ÖNCESİ VE SONRASI UZLAŞMA VERİLERİ IŞIĞINDA MÜKELLEF AÇISINDAN AVANTAJLI UZLAŞMA TÜRÜ HANGİSİDİR?

Uzlaşma müessesesi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) ilk halinde yer almamaktadır. VUK’ta değişiklik yapan 19.02.1963 tarih ve 205 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile birlikte vergi hukukumuza dâhil olmuştur. 1985 yılına kadar sadece “tarhiyat sonrası uzlaşma” söz konusu iken, 3239 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle VUK’a eklenen Ek Madde 11 ile “tarhiyat öncesi uzlaşma” da 1985 yılından itibaren hukuk sistemimize dahil olmuştur.