Etiket: vergi hukukunda asli kaynaklar

Vergi Hukukunda Asli (Bağlayıcı) ve Tali (Yardımcı) Kaynaklar

Hukukun kaynakları emredici, bağlayıcı nitelikleri bakımından; 

aslî (bağlayıcı) kaynaklar ve 
tali (yardımcı) kaynaklar
olmak üzere ikiye ayrılabilir. 

Aynı ayrımı, vergi hukukunda herhangi bir kaynağın yeni bir vergi normu koyup koyamaması ölçütüne göre de uygulayabiliriz. Bu ölçüte göre, yeni norm koyanlar aslî, diğerleri ise yardımcı kaynak sayılır.