Etiket: vergi inceleme süreci mükellefin ödevleri

Mükelleflerin Vergi İnceleme Sürecindeki Ödevleri

VUK un İkinci Kitabı “Mükellefin Ödevleri” bahsini düzenlemektedir. Bu ödevlerden münhasıran vergi incelemesine ilişkin olanlar “diğer ödevler” başlığını taşıyan 257 nci maddede hüküm altına alınmıştır. Maddeye göre, vergi inceleme ve kontrolleri ile gayrimenkullerin rayiç bedelinin tespiti sırasında mükellefler, aşağıda yazılı ödevleri yerine getirmeye mecburlar: