Etiket: vergi ziyaı cezası nedir

Vergi Ziyaı ve Vergi Ziyaı Cezası

Vergi Ziyaı Nedir?

213 sayılı VUK’nın 341. maddesine göre vergi ziyaı; mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder.