Etiket: vergilemede gerçek mahiyet

Tasdiksiz deftere kaydedilen belgenin KDV indirimi mümkün mü?

Bilindiği üzere, KDV Kanununun 29/1-a ve 34/1 inci maddelerine göre, verginin indirim konusu yapılabilmesi için, fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesi ve bu belgelerin kanuni defterlere kaydedilmiş olması gerekmektedir.

Mükellef belgelerini sehven Noter tasdiki yaptırılamayan döneme ait işletme defterine kaydetmiş bunun üzerine vergi idaresinden noter tasdiki yaptırılmamış deftere kaydedilen belgerdeki KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususuna görüş sormuştur.