Etiket: zorla verdirilen beyanname

Mükellefe Zorla Verdirilen Beyanname Nedeniyle Yapılan Tarhiyat Hukuka Aykırıdır.

Kararın Özeti: Mükellef hakkında bir inceleme yapılmadan ve kullandığı faturaların gerçek olup olmadığı kendisi ve fatura düzenleyicileri her yönüyle incelenerek ortaya konulmadan davalı idare tarafından düzenlenen hukuk dışı, ticari ve ekonomik manada tehdit unsuru içeren bir yazıya istinaden verdirilen düzeltme beyannamelerine dayanılarak yapılan tarhiyatların hukuka aykırılığı hk.