VERGİ DANIŞMANLIĞI

Ülkemizde Vergi Sisteminin karmaşık bir yapıya sahip olması, mevzuatta sık sık değişiklikler yapılması ve birçok önemli konuda uygulama birliği bulunmaması nedeniyle idare ile mükellefler arasında ciddi ihtilaflar yaşanabilmektedir.

Vergi uygulamaları sırasında mükellefler ile idare arasında ortaya çıkan görüş ve uygulama farklılıkları nedeniyle doğan ilave vergi ve cezalar ile benzeri konuların çözümlenmesi tarafların yaklaşımına bağlı olarak, uzlaşma yöntemi ya da yargı yolu ile olabilmektedir.

Vergi konusu ve buna bağlı uyuşmazlıklar ve çözüm yolları bir uzmanlık konusudur.

Yılların uzmanlığı ve bilgi birikimi ile uyuşmazlık konusu olayın değerlendirilmesi, muhtemel idari çözüm yollarının analizi ve benzeri konularda, müşavirlik hizmetleri kapsamında, söz konusu olabilecek bazı danışmanlık hizmetleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

  • Vergi inceleme sürecinin yönetimi konusunda danışmanlık hizmetleri
  • Hukuki açıdan vergi uyuşmazlıkları konusunda uzlaşma, indirimden yararlanma veya dava açma alternatiflerinin muhtemel maliyet ve riskler analiz edilerek değerlendirmesi,
  • Uzlaşmaya ilişkin danışmanlık hizmeti,
  • İhtilaf konularının yorumlanması ve analizi konuşunda danışmanlık hizmeti,
  • Vergi İdaresine yapılacak özelge başvurularının hazırlanması, sonuçların analizi ve yorumlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti,
  • “İhtirazi Kayıtla Beyan” yapılabilecek durumlarda danışmanlık hizmeti.