VERGİ İHTİLAFLARINDA SÜREÇ YÖNETİMİ

Vergi davası ciddi bir iştir. Zamanında ileri sürülecek iddia ve delillerin uygun bir tarzda ortaya konulmaması, kazanılması mümkün pek çok davanın kaybedilmesine yol açar. Bu açıdan vergi davası hazırlık süreci, dava dilekçesi hazırlamaktan ibaret tek bir işlem değil; bir süreçtir.

Sürecin doğru ve emin ellerde yönetilmesi sizi ciddi maliyetlerden kurtarır.

Öncelikle ihtilaf konusunun analizi, gerçek durumun tespiti, konuya ilişkin idarenin ve yargı organlarının yaklaşımı, emsal yargı kararları, özelgeler, meslek kuruluşlarının konuya ilişkin görüş, karar ve yorumları, uzman görüşleri gibi dava sürecine katkı verecek pek çok delil ve unsurun birlikte değerlendirilmesine imkan veren bir vergi dava dosyası hazırlık sürecinin gerçekleştirilmesi gerekir.

Tüm bu hazırlık süreci sonrası, sağlam donelere dayanan etkili vergi dava dilekçesi oluşturulabilir.

Ayrıca, vergi ihtilaflarına ilişkin çözüm yollarından en avantajlısının hangisi olabileceği konusunda da karşılaştırılmalı bir analiz, mükellefin gereksiz maliyetlere katlanmasının önüne geçecektir.

Karşı karşıya kaldığınız vergi ihtilaflarının idari veya yargısal anlamda etkili çözümü için konusunun uzmanı, birikimli ve donanımlı profesyonel ekibimizin desteği için bizi arayabilirsiniz.