VERGİ İNCELEME SÜREÇ YÖNETİMİ

vergi inceleme süreç yönetimiVergi incelemeleri, vergi ihtilaflarının en önemli nedenlerindendir. İnceleme elemanının yorum ve yaklaşımı ile mükellefin uygulamaları arasındaki farklılıklar nedeniyle önerilen matrah farkları üzerine vergi dairelerince yapılan tarh ve tahakkuk işlemleri vergi ihtilaflarına kapı aralar. Bu nedenle vergi inceleme sürecinin yönetimi önemlidir.

Mükellef açısından, vergi inceleme süreci, incelemeye başlama tutanağının imzalanması ile başlar. Sonrasında defter ve belge ibrazı, inceleme elemanının diğer bilgi ve belge talepleri, inceleme tutanaklarının imzalanması, uzlaşma talep süreçleri ile devam eder. İdari çözüm yollarından nitece alınamadığı takdirde vergi yargısının hakemliğine başvurulur.

Vergi incelemesinin başlamasından itibaren defter ve belge ibrazı, inceleme elemanı ile ilişkiler, rapor üzerine tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunup bulunmama kararı ile yargı sürecinde doğru adımların atılması, vergi incelemelerinin mükellef üzerindeki maliyetlerini en aza indirecektir.

Kötü yönetilen vergi inceleme süreçleri nedeniyle mükelleflerin kullanmaları mümkün pek çok hakkını kullanamadıkları, gereksiz tarhiyatlara muhatap oldukları, şekil ve süre konusundaki basit gecikme ve hatalarla önemli mali külfetlere katlanmak zorunda kaldıkları bilinen bir gerçektir. Bu tür maliyetlere katlanmamak için konusunun uzmanı kişilerden vergi danışmanlık hizmetine başvurulabilir.

Vergi inceleme süreç yönetimi konusundaki her türlü bilgi, görüş ve tecrübe paylaşımı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.